Zorg

Zonnehoeve biedt verschillende mogelijkheden tot zorg en inwoning.

Zorg: 24 uurszorg en dagbesteding

Op Zonnehoeve wordt al meer dan 10  jaar zorg geïntegreerd binnen het productiebedrijf. We hebben hier 24-uurszorg en dagbesteding. Deelnemers aan de 24 uurszorg wonen op het erf en werken mee binnen een of meerdere bedrijfstakken, werken buiten het erf of gaan naar school. Deelnemers aan de dagbesteding verblijven hier op basis van dagdelen.

Zoveel mogelijk wordt iedereen binnen de zorg betrokken bij werkzaamheden op het erf.  Zoals bij de verzorging van de paarden, bij werkzaamheden op de boerderij, in de tuinderij, in de bakkerij of binnen de catering.

Op dit moment hebben wij beschermde woonplekken beschikbaar. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Groeien in vaardigheden en mogelijkheden

We stemmen dit af met wat ieders interesse en mogelijkheden zijn. De ervaring leert dat uiteindelijk iedereen graag nuttig en zinvol werk  doet, dat men graag opgenomen wil worden in het grotere geheel van de gemeenschap die op Zonnehoeve woont en/of werkt en dat het fijn is om daar een eigen en passende vorm voor te vinden. Zo kunnen deelnemers zich op een natuurlijke en organische manier ontwikkelen en groeien in vaardigheden en mogelijkheden. Zonnehoeve biedt bij dit alles een professionele bedding en begeleiding.

Aan de zorg kan worden deelgenomen vanuit de GGZ; AWBZ en WMO.

De principes waarop de zorg in Zonnehoeve wordt vormgegeven

Hierin zijn drie principes van belang:

De idee waarbij de mens zelf en het systeem waarin men leeft, de bron van genezing is.
De helende werking van een focus op het gezonde en positieve ontwikkelingen.
Presentie, waarin men aanwezig is en onvoorwaardelijke betrokkenheid toont en bereid is het leven te delen.

De grondhouding van Zonnehoeve is leven, werken en zorgen vanuit een gelijkwaardige verbinding tussen onszelf en het leven om ons heen, waarin alles en iedereen zijn eigen plek inneemt en groeit en ontwikkelt lerend aan en van elkaar.

Missie

Vormgeven aan alle activiteiten vanuit onze  grondhouding. Het gezonde krijgt aandacht, kan zich ontwikkelen en groeien. Dit brengt het zieke in beweging en haalt het uit de status quo.

Visie

Aandacht geven aan de eigenheid van het individu, de dieren en de aarde op Zonnehoeve. Ingebed in het gemeenschappelijke natuurlijke ritme.

Inleven

Inleven betekent dat je leert ervaren dat de ander zo mooi anders is dan jij, leeft vanuit een ander perspectief.

Je houdt rekening met elkaar, bent betrokken bij elkaar, zorgt voor elkaar en beïnvloedt elkaar.

Iedere beweging, dus ook fouten en onbegrip, zijn leerelementen en als zodanig zinvol en uitdagend.

Meeleven

Meeleven met de natuur, de seizoenen, het land, de dieren, de gewassen, in verbondenheid.

Meeleven met het verdriet, de pijn en verwarring, maar ook met de vreugde, het geluk, de vriendschap en blijheid van de ander of anderen.

Samen het leven vieren, waar daar reden voor is.

Voorleven

Het voorleven van de verworven inzichten opgedaan tijdens ons leven. Met andere woorden, zijn wie je bent, ieder moment.

Voorleven hoe je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf, voor de dieren, planten en het materiaal in het belang van de hele woon- en leefgemeenschap