Veehouderij

Op Zonnehoeve staat de veehouderij in dienst van de akkerbouw.

Biodynamische Veehouderij

Op Zonnehoeve worden de koeien op een zo natuurlijk mogelijke manier gehouden. De kudde begraast de weilanden rondom de boerderij en de natuurgebieden van natuurorganisaties Staatsbosbeheer en Flevo-landschap. Onze koeien behouden hun hoorns en worden op natuurlijke wijze gedekt door een eigen stier.

Op dit moment worden de koeien niet gemolken, maar dienen ze als zoogkoeien voor de zorg van hun kalveren die jaarrond bij hun moeder lopen. De drachtige koeien bevallen veelal in de weides van de boerderij en gaan na enkele maanden met hun kalf voor circa 2 jaar naar het nabijgelegen natuurgebied. De koeien groeien op een natuurlijke manier op en eten alleen gras met kuilgras in de winter. Een koe is gemaakt om alleen gras (en kruiden) te eten en op deze manier hoeven er ook geen gronden, die gebruikt kunnen worden voor gewassen voor menselijke consumptie, gebruikt te worden voor het telen van mais, graan en soja voor krachtvoer.

Het vlees van onze koeien wordt als ‘Zonnevlees’ bij de Hofweb verkocht.

Potstal

Als de koeien op stal staan, zijn ze gehuisvest in een ruime potstal, waar ze vrij in rondlopen. Deze stal wordt dagelijks ingestrooid met stro; dit stro vermengt zich met de uitwerpselen en urine van de koeien en zo ontstaat in de loop van het jaar een mooie mest, die in de nazomer over het land wordt verspreid. En deze mest is weer de basis voor het bodemleven. En zo sluiten we de landbouwkundige kringloop.