Tienermoederhuis Zonnehoeve                                                                                                                              Logo tienermoeders

Welkom op de site van Tienermoedershuis Zonnehoeve. Het tienermoeders huis is te zien als een organisatie in het klein, een systeem met een eigen dynamiek, waar het opvoeden en begeleiden centraal staat. De mogelijkheden van de jonge moeder en de relatie met haar ouders / netwerk zijn hierin het uitgangspunt.

Het tienermoederhuis draagt bij aan het welzijn, de ontwikkeling en welbevinden van jonge moeders en hun kind die in een onveilige leefsituatie terecht zijn gekomen. Richting ouders, begeleidende instanties en andere betrokkenen, wordt het belang van de jonge moeders binnen gezichtsveld gehouden en wordt gezocht naar mogelijkheden om tot een goede samenwerking te komen, wat ten goede komt aan de zorg voor de jonge moeders en hun kind. Door nieuwe inzichten te verwerven en in kleine stappen vaardigheden aan te leren wordt de basis gelegd om zelfstandig de zorg voor zichzelf en hun kind te kunnen nemen.

Wat bieden wij?
Het tienermoederhuis biedt (aanstaande) moeders de mogelijkheid om samen, met andere jonge moeders te wonen, in een aangepaste woning waar benodigde begeleiding wordt geboden.

Jonge moeders worden diverse vaardigheden aangeboden die hen zal helpen om zelfstandig verder te kunnen in de maatschappij en met hun leven. Het tienermoederhuis biedt 7 x 24 uur’ s opvang, weekendopvang, logeeropvang en crisisopvang. De opvang is bedoeld voor (aanstaande) jonge moeders tot 23 jaar.

Onze Visie
Tienermoederhuis Zonnehoeve is gevestigd op de biologisch & dynamische boerderij Zonnehoeve te Zeewolde. Op Zonnehoeve wordt de natuurlijke omgeving, het ritme van de seizoenen en de omgang met dieren als kracht ervaren. Soms is het noodzakelijk om in verband met diverse problematieken te wonen in een omgeving, waar je kunt ontsnappen uit het drukke leven van een stad met veel prikkels, die je (ook) kunnen verleiden om verkeerde beslissingen te nemen. Het is belangrijk om een omgeving te ervaren waarin je niet vastloopt met jezelf, je ouders en de omgeving.

Vaardigheden die worden ontwikkeld:
* inzicht krijgen in huishoudelijke werkzaamheden, zoals koken en schoonmaken
* leren omgaan met financiën
* ondersteuning krijgen bij de opvoeding en verzorging van haar kind(eren)
* bieden van dagstructuur ( school/ werk)
* invulling geven aan vrije tijd besteding

Faciliteiten
* 3 slaapkamers voor moeder/kind
* 1 crisisopvang
*gemeenschappelijke woonkamer, keuken, verzorgkamer en besloten tuin
*invulling geven aan vrije tijd besteding

Het persoonlijk plan vormt de basis van de individuele begeleiding waarin hulpvragen worden vastgelegd. Het doel van het persoonlijk plan is dat de eigen verantwoordelijkheid van de moeder wordt gestimuleerd. Periodiek wordt dit plan geëvalueerd.

Begeleiding
Professionele begeleiding zal geboden worden onder leiding van Carla Martherus in samenwerking met medewerkers van Zonnehoeve.
Traject:
In overleg met de zorgaanbieder, de moeder en de begeleider wordt de plaatsing en het traject vastgesteld.

Overgangsfase naar zelfstandigheid:
Het wonen in het tienermoederhuis wordt beëindigd, wanneer de moeder voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om zelfstandig verder te kunnen in de maatschappij. De coaching kan in overleg enige tijd worden voortgezet zodat de moeder de gelegenheid krijgt om te wennen aan haar nieuwe leefsituatie.

Netwerk
De tienermoeders wonen alleen met hun kinderen in het tienermoederhuis. Vaders worden in overleg met de moeders zoveel mogelijk betrokken bij de opvoeding, ontwikkeling en activiteiten rondom hun kind. Het netwerk van de moeder speelt een belangrijke rol in haar leven. Een goed regionaal netwerk bestaat uit; familie, vrienden, onderwijs, arbeidsmarkt, zorg en hulpverlening. Een netwerk zijn de bouwstenen om je weg te vinden in de maatschappij. Jongeren hebben behoefte aan een stevig netwerk, ze hebben draagkracht van anderen nodig om zo samen te kunnen bouwen aan een toekomst. Elke jonge moeder maakt deel uit van diverse systemen, het vormt netwerken die vaak al goed functioneren. In overleg met de moeders wordt het netwerk betrokken. Vanuit de begeleiding wordt hulp geboden om deze te verbreden, te verstevigen en te onderhouden.

Gezinsouders
* Gezinshuisouders zijn professionele en ervaren hulpverleners.
*Het tienermoederhuis werkt vraaggericht: als een jonge moeder met een baby de juiste indicatie heeft en zij past binnen het gezinshuis, zullen de gezinshuisouders hun professionaliteit inzetten om te voldoen aan de hulpvragen van de jonge moeder.

Intake
Voor er tot plaatsing zal worden overgegaan, vindt er een intake gesprek plaats een indicatie is hierbij nodig. In dit gesprek wordt besproken wat het Tienermoederhuis kan bieden en wat de moeder nodig heeft. De motivatie van de moeder zal hierin leidend zijn, zij moet immers geholpen willen worden. Na het intake gesprek wordt besloten of er overgegaan wordt tot een plaatsing.

Inzet van stagiaires en vrijwilligers
In de toekomst is er ruimte voor stageplaatsen en vrijwilligers.

Bereikbaarheid
Het tienermoederhuis is gevestigd in het buitengebied van Zeewolde. Het dorp Zeewolde ligt net als het busstation op 5 km afstand van de boerderij. In Zeewolde zijn voorzieningen zoals; gezondheidscentrum, consultatie bureaus, basisscholen en voortgezet onderwijs aanwezig. In Harderwijk; het St.Jansdal en in Almere; het Flevoziekenhuis zijn de dichts bij zijnde gevestigde ziekenhuizen. De boerderij is goed per auto te bereiken waar voldoende parkeergelegenheid aanwezig is.

Neem contact op met:
Carla Martherus
tienermoederhuis@zonnehoeve.net
0638633182
Website Zonnehoeve: http/www.zonnehoeve.net 

Samenwerkingsverband met jeugd- en opvoedhulp organisatie Pactum