Wie is Piet van IJzendoorn?

Piet van IJzendoorn (1948) groeide op in de Betuwe op een boerderij, een groot familiebedrijf met alle takken van land- en tuinbouw, waaraan een loonbedrijf verbonden was. Van jongs af aan hielp hij mee op het bedrijf. Hij maakte, vanuit de trekkercabine, de schaalvergroting in de landbouw en de toename van het kunstmest- en gifgebruik in de jaren zestig van de vorige eeuw, aan den lijve mee.

Na zijn afstuderen als milieukundige, en een kennismaking met de biodynamisch landbouw, werd hij in 1975 praktijkleraar akkerbouw en veeteelt op de Warmonderhof, een landbouwschool voor biodynamische landbouw. Later studeerde hij nog pedagogiek en in 2006 behaalde hij het masterdiploma orthopedagogiek.
 In 1982 startte Piet als boer op een kaal stuk land van 50 ha, in Flevoland, waar hij aan de slag ging zijn ideeën over biodynamische landbouw vorm te geven. Hij begon het gemengde bedrijf Zonnehoeve, en ontwikkelde, samen met anderen, diverse onderling verbonden bedrijfstakken. Piet woont en werkt nog steeds op de Zonnehoeve, en is nog altijd werkzaam in de paardenafdeling en zorg, daarnaast is hij actief in meerdere maatschappelijk vernieuwende organisaties, o.a, als voorzitter van de vereniging van Biodynamische landbouw. Sinds kort ondersteunt hij als stille vennoot de groep jonge ondernemers, die bezig zijn het bedrijf de toekomst in te dragen.

 

 Who is Piet van IJzendoorn?

Piet van IJzendoorn (1948) grew up in the Betuwe on a large family farm with all branches of agriculture and horticulture, to which an agricultural contracting business was associated. From an early age on he helped on the farm. From within the tractor cab he faced at first hand the consequences of the scale increase in agriculture, as well as the increased use of fertilizers and pesticides. After graduating as environmental expert, and an introduction to biodynamic farming, he started of in 1975 as practical lecturar crop production and livestock at the Warmonderhof, an agricultural school for biodynamic agriculture. Later he studied pedagogy and in 2006 he earned a master’s degree in educational science (orthopedagogy).

In 1982, Piet started “ Zonnehoeve” on a 50 ha barren piece of land, where he went to work to shape his ideas on biodynamic agriculture. He started with mixed-farming (dairy and arable), and developed, together with others, several interconnected branches (see text box).

Piet still lives and works on “ Zonnehoeve”, and is still active in the care-farming. As a silent partner he has recently started supporting the group of young entrepreneurs who are in the process of carrying the company in a sound manner towards the future.

0620436949
Email: piet@zonnehoeve.net