Over ons

Aandacht en respect in de landbouw, dieren en zorg zijn de grondpijlers van ons bestaan.

Multifunctioneel landbouwbedrijf

Zonnehoeve is in 1981 gestart en daarmee één van de oudste biologisch-dynamische bedrijven in Flevoland. Het is een multifunctioneel landbouwbedrijf. Naast akkerbouw en veeteelt is er ook een tuinderij, bakkerij, manege, pensionstal en stoeterij. De bedrijfsvoering is erop gericht om de landbouwkundige kringloop zo gesloten mogelijk te maken, dan immers kan de bodem rijker en vruchtbaarder worden en is een duurzame voedselproductie mogelijk.

Op Zonnehoeve staat de veehouderij in dienst van de akkerbouw. De koeien eten de gras/klaver en produceren mest die de basis is voor de bodemvruchtbaarheid. Het belangrijkste akkerbouwgewas op Zonnehoeve is de tarwe. Van de tarwekorrels wordt brood gebakken en op het stro van de tarwe liggen de koeien.

50 hectare groot

Zonnehoeve is 50 hectare groot en heeft daarnaast vele hectares natuurland in beheer voor extensieve akkerbouw en begrazing, in samenwerking met natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer en Flevo-landschap.

Zonnehoeve voert naast het Europese biologische keurmerk voor de biologische landbouw ook het Demeter kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Centraal in de biologisch-dynamische landbouw is het creëren van een gezond bodemleven, via compostering en doelgerichte bemesting met organische mest, vlinderbloemigen zoals klaver en luzerne en vrijlevende stikstofbinders. Het bouwplan op de 50 ha cultuurgrond is 1/3 grasklaver, 1/3 graan (baktarwe) en 1/3 andere gewassen.

De Natuur

Zonnehoeve werkt samen met natuurorganisaties als Staatsbosbeheer en Flevo-landschap. In die samenwerking worden de koeien en paarden van Zonnehoeve ingezet voor begrazing, zodat de natuur wel zijn gang kan gaan, maar toch ook wordt beheerd. Daarnaast onderhoudt Zonnehoeve zelf de open stukken in de natuurgebieden door er tarwe, gras/klaver of luzerne te telen.