Vóór ligt het eindwerkstuk in het kader van de post- academische opleiding  Antroposofische Psychotherapie. Geprobeerd is om theoretische verdieping te verbinden aan de praktijk van alledag. Hoewel die praktijk buitengewoon veeleisend is in tijd en energie is het goed geweest om toch ruimte te maken voor de bezinning die gepaard ging met het onderzoek voor, en het schrijven van dit werkstuk.

Met veel plezier heb ik de afgelopen 2 jaar de bijeenkomsten van de opleiding gevolgd. De stof is opgenomen, gaf inspiratie in het na-en voor –denken, waarbij de intuïtieve kracht in mijn dagelijkse (beroeps) leven verder ontwikkeld is. Inspiratie was er in ruime mate, niet alleen vanuit de literatuur, maar vooral ook in het leven hier op Zonnehoeve, van medewerkers en zorgvragers, van de natuur, en van de onderlinge verbondenheid die Zonnehoeve tot een heilzaam systeem maken.

Dank aan alle bewoners van Zonnehoeve, en speciale dank aan mijn jongste dochter Linda, die zoveel van mijn Zonnehoeve gedachten en ervaringen op papier heeft willen zetten! Verder zijn de gesprekken in het Vitaal Netwerk,en het onderzoek verschuivende paradigma’s van het Louis Bolkinstituut, naast alle andere inspiratie bronnen van invloed geweest bij het maken van dit werkstuk.

Zonnehoeve, mei 2011
Piet van IJzendoorn

Lees verder