Boerderij

Aandacht en respect in de landbouw, dieren en zorg zijn de grondpijlers van ons bestaan.

Boerderij

”Zonnehoeve is in 1981 gestart en daarmee één van de oudste biologisch-dynamische bedrijven in Flevoland.”

Op de biologisch-dynamische boerderij Zonnehoeve is de bedrijfsvoering erop gericht om de landbouwkundige kringloop zo gesloten mogelijk te maken, dan immers kan de bodem rijker en vruchtbaarder worden en is een duurzame voedselproductie mogelijk.

50 hectare groot

Boerderij Zonnehoeve is 50 hectare groot en heeft daarnaast vele hectares natuurland in beheer voor extensieve akkerbouw en begrazing, in samenwerking met Staatsbosbeheer en Flevolandschap. Zo zijn er in de buurt van Zeewolde en Almere natuurgebieden waar koeien en jongvee van Zonnehoeve grazen.

Zonnehoeve voert naast het EKO-keurmerk voor de biologische landbouw ook het Demeter kwaliteitsmerk.

Vlees van de koeien van Zonnehoeve kan men bestellen bij de Hofwebwinkel.

Tarwe

Het belangrijkste akkerbouwgewas op Zonnehoeve is de tarwe. Van de tarwekorrels wordt brood gebakken en op het stro van de tarwe liggen de koeien. De koeien zijn gehuisvest in een ruime potstal, waar ze vrij in rondlopen.  Deze stal wordt dagelijks ingestrooid met stro; dit stro vermengt zich met de uitwerpselen en urine van de koeien en zo ontstaat in de loop van het jaar een mooie mest, die in de nazomer over het land wordt verspreid. De koeien leveren natuurlijk ook melk. De melk wordt geleverd aan Zuiver Zuivel, die de melk onder het Demeter-keurmerk afzet in supermarkten en natuurvoedingswinkels.

Boerderij Zonnehoeve is een gemengd bedrijf. Velen hebben op school geleerd dat dat betekent: De akkerbouw staat in dienst van de veehouderij. Maar op Zonnehoeve is het anders: de veehouderij (de melkkoeien) staat in dienst van de akkerbouw. De koeien eten de gras/klaver (de klaver kan stikstof uit de lucht in de grond binden); de koeien produceren mest en deze mest is weer de basis voor de bodemvruchtbaarheid.

De Natuur

Boerderij Zonnehoeve werkt samen met natuurbeheerorganisaties als Flevolandschap en Staatsbosbeheer. In die samenwerking worden de koeien en paarden van Zonnehoeve ingezet voor begrazing, zodat de natuur wel zijn gang kan gaan, maar toch ook wordt beheerd. Daarnaast onderhouden de boeren zelf de open stukken in de natuurgebieden door er tarwe, gras/klaver of luzerne te telen.

De natuurgebieden liggen in Almere (het Kromslootpark), Lelystad (de Burgkamp), Biddinghuizen en in Zeewolde (Hoge Vaart).

Fotograaf Walter Otto heeft daar prachtige foto’s van onze paarden gemaakt in de diverse natuurgebieden: www.walterotto.nl