Demeter-keurmerk

Als biologisch-dynamische bakkerij gaat Het Zonnelied nog een flinke stap verder dan alleen het gebruik van biologische grondstoffen. Onze bakkerij gebruikt uitsluitend tarwe dat op biologisch-dynamische wijze is geteeld. Ook de andere ingrediÎnten zijn voor zover mogelijk van bd-kwaliteit.

Producten uit de biologisch-dynamische landbouw zijn te herkennen aan het Demeter-keurmerk. In de Griekse mythologie is Demeter de godin van de landbouw en vruchtbaarheid. De Demeter-producten voldoen aan de EU-Verordening voor biologische landbouw en verwerking. Ze worden geteeld zonder kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en mogen daarom ook het EKO-keurmerk dragen.

Maar Demeter gaat verder op een aantal gebieden. Zo gelden in de bd-landbouw strengere normen voor de verwerking van mest, voor het diervoer en het gebruikte stro. Een ander belangrijk verschil zit in het maximale behoud van de integriteit van de dieren. Dat betekent dat koeien hun hoorns behouden en kippen hun snavels. Op het gebied van de verwerking gaan de Demeter-normen in een aantal gevallen ook verder dan de EKO-normen, zoals het niet homogeniseren (= ‘stukslaan’ van de vetdeeltjes) van melk en het beperkte gebruik van toevoegingen.

Wat betekent dit voor uw brood?

Dat onze Zonnelied-broden zowel het EKO- als het Demeter-keurmerk mogen dragen betekent dus meer dan dat uw brood de best denkbare ingrediënten bevat. Het betekent ook dat Het Zonnelied deel uitmaakt van boerderij Zonnehoeve, waar de koeien zorgen voor de mest op het land. Op dat land groeit uw tarwe, en het stro van de geoogste tarwe vormt weer het ‘winterbed’ voor de koeien. Zo maakt uw brood deel uit van een natuurlijke levenscyclus.

Is Demeter lekkerder?

Over smaak valt niet te twisten. Wie gewend is aan witbrood, heeft moeite met volkoren brood. Omgekeerd geldt hetzelfde. Wie bijvoorbeeld gewend is aan Demeter-brood, vindt ‘gangbaar’ brood wellicht een beetje ‘kaal’ smaken. Bij Het Zonnelied streven we ernaar de volle, natuurlijke smaak van de tarwe te behouden. En in al onze broodproducten staan smaak en kwaliteit hoog in het vaandel geschreven. Veel tevreden klanten smaakt dat heel goed.

Is Demeter gezonder?

De gebruikelijke manier om naar gezondheid te kijken is: krijg ik alle bouwstoffen binnen? In de biologisch-dynamische landbouw kijken we net even anders naar gezondheid. Planten, dieren en mensen zijn geen machines die gezond blijven door alleen naar de voedingsstoffen te kijken. De manier waarop een plant z’n voedingsstoffen uit de bodem haalt, bepaalt in belangrijke mate de gezondheid van die plant.

Een sla-plantje uit de kas, dat snel met kunstmatige voedingsstoffen wordt grootgebracht, kan niet meer bloeien en zaad vormen. Een Demeter-slaplant doet twee keer zo lang over de groei, maar heeft wel de levenskracht om zaad voort te brengen voor de volgende generatie. Demeter-sla is daarom volwassen sla.

Wie een levenskrachtig Demeter-product zoals onze broden eet, voedt zichzelf heel gezond met vitale energie.