Akkerbouw

Vanaf het begin van Zonnehoeve wordt het land zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen bewerkt en verzorgd.

Vruchtbare bodem

Zonnehoeve heeft een zeer vruchtbare bodem, waar vanaf het begin zorgvuldig op wordt geboerd. De zorg voor de bodem is leidend in de algehele bedrijfsvoering. Dit houdt in dat er een extensief bouwplan is met veel graan en vlinderbloemigen, dat een positieve bijdrage levert aan de bodemopbouw en het bodemleven. Het graan zorgt voor een goede bodemstructuur en vlinderbloemigen verrijken de grond met stikstof. Deze plantenfamilie leeft in symbiose met Rhizobium-bacteriën die aan de wortel van de plant knolletjes laten ontstaan. En met deze stikstofknolletjes is de plant in staat stikstof uit de lucht te binden. Het bouwplan bestaat uit wintertarwe, grasklaver, doperwten, sperziebonen, pompoenen en suikermais. Deze gewassen brengen ook een economische meerwaarde voor het geheel van Zonnehoeve.

Grasklaver

Het 2-jarig grasklaver mengsel wordt als rustgewas (een gewas dat de bodemkwaliteit verbetert) in de vruchtwisseling meegenomen. In het eerste jaar wordt het gemaaid als wintervoer voor de koeien en in het tweede jaar worden de koeien en paarden hierop geweid. Het maaien is ook noodzakelijk voor de ontwikkeling van de zode (oppervlakkige toplaag). Als de zode nog niet voldoende ontwikkeld is, is de kans groot dat deze beschadigd wordt als de koeien en of paarden hierop geweid worden.

Akkerbouw gewassen

De akkerbouw gewassen (doperwten, sperziebonen, pompoenen en suikermais) worden hoofdzakelijk geteeld op contractbasis en worden daarna verkocht via biologische groothandels en speciaalzaken. Het graan, de tarwe, wordt geteeld voor onze bakkerij en levert ook stro voor de potstal van de koeien. Alle akkerbouw gewassen worden bovengronds geteeld omdat we hier op zware (>50%) zeeklei zitten. Dit vraagt extra aandacht qua bewerking en oogstomstandigheden. Het telen van rooigewassen, zoals bv. peen of aardappels en zelfs bieten die vooral in het najaar worden geoogst, kan nadelige effecten geven op de bodem, zoals bijvoorbeeld het verdichten van de bodem. Het onkruid wordt voor het grootste gedeelte mechanisch bestreden, maar in de zomermaanden wordt het ook herhaaldelijk met de hand uitgevoerd.

Vitaliteit

Het uitgangspunt van de biologisch dynamische landbouw is dat er een samenhang bestaat tussen bodem, plant, dier en mens. Hierin ligt de kracht van het landbouwkundige (leef)systeem Zonnehoeve. Als dit goed verzorgd wordt geeft dit vitale voeding met levenskracht voor zowel bodem, plant, mens en dier.

Zonnehoeve doet en heeft veel aan (bodem)onderzoeken meegedaan, om steeds meer te leren over de levensprocessen van de bodem, zodat we goed kunnen zorgdragen voor een vitale en levendige bodem.