Akkerbouw

Binnen Zonnehoeve Zeewolde wordt ongeveer 50 hectare gebruikt voor akkerbouw.

Akkerbouw op boerderij Zonnehoeve

Belangrijke akkerbouwgewassen zijn: aardappelen, graansoorten (tarwe, gierst, haver), mais, suikerbieten, wortel, uien, bieten erwten, bonen, kool en pompoen.

Zonnehoeve heeft gekozen voor tarwe, erwten, sperziebonen, pompoen en suikermais. Onze akkerbouw heeft een biologisch-dynamische grondslag. Deze teeltmethode ontstond in de jaren twintig van de twintigste eeuw als een reactie op bezorgdheid over de uitvinding van kunstmest. Op verzoek van lokale boeren, hield Steiner rond Pinksteren van 1924 in Koberwitz een achttal voordrachten genaamd “Geesteswetenschappelijke grondslagen voor een vruchtbare ontwikkeling van de landbouw” die gezien worden als de basis van de biologisch-dynamische landbouw. Steiner zag de aarde als een organisme dat een samenhang kent tussen dieren, planten, bodem en de kosmos en vreemde elementen dienen te worden vermeden. Hij ijverde voor zelfvoorzienende landbouw. Steiner was één van de eerste die de industrialisering van de landbouwsector openlijk ter discussie stelde. Voor deze manier van akkerbouw staat Zonnehoeve. Het land wordt bewerkt zonder kunstmest, zonder planten- verdelgingsmiddelen of wat ook meer zij. Dat maakt Zonnehoeve zo uniek. Het is één van de weinige plekken op aarde waar de grond nooit bespoten is geweest. Dit is waar Zonnehoeve zich in onderscheid van de gangbare akkerbouw. Zonnehoeve gebruikt zijn eigen koeienmest om het land te bemesten en te voorzien van de juiste voedingstoffen.

Deze koemest komt uit de potstal waar de koeien nog koe mogen zijn. Deze manier van werken schept ook veel handwerk om een mooie product te krijgen. Onkruidbestrijding geschiet voor het grootste gedeelte machinaal maar wordt ook met de hand gedaan. Ouderwets met schoffel en hak. Daarnaast proberen wij de randen van de akkers een natuurlijke overgang te laten zijn waar akkerplanten kunnen groeien waardoor de insecten een rijker leven hebben en vormen zo een natuurlijke bestrijding van bijvoorbeeld luis of andere ongedierte die wij liever niet hebben op onze akkers. Tevens is Zonnehoeve gaan samenwerken met “De Zaderij”.

De Zaderij Coöperatie UA is een samenwerkingsverband van boeren, tuinders en zorgboerderijen die zelf zaden selecteren, vermeerderen en verkopen. Op Zonnehoeve staan proefvelden van erwten en kapucijners.  Op woensdagmiddag en zaterdagochtend is er bij ons erfverkoop en ook een heerlijk bakje koffie te krijgen, met wat lekkers uit onze bakkerij “Het Zonnelied’ maar ook vers gesneden of geplukte groenten uit onze eigen tuin.