dynamische landbouwcultuur

Zonnehoeve is een buitenplaats aan de rand van Flevoland. Op Zonnehoeve wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een dynamische landbouwcultuur.

Duurzame samenleving.

Zonnehoeve heeft niet alleen een economisch doel. Wij staan als landbouw- en zorgbedrijf midden in de samenleving.

Zorgboerderij

Zonnehoeve biedt verschillende mogelijkheden tot zorg en inwoning

Educatie en voorlichting

Zonnehoeve biedt tal van mogelijkheden op het gebied van educatie en informatie. Denk bijvoorbeeld aan excursies, studiedagen en werk-weken.

Zonnehoeve: Voor balans en samenhang

Wij zijn het Biologisch Dynamisch Bedrijf Zonnehoeve.

De naam Zonnehoeve is gekozen omdat we ons verbinden met de levenskracht van de zon en de levenskracht die alles en iedereen in zich draagt. Al meer dan 30 jaar richten wij ons op dat wat gezond is voor de grond, de planten, de dieren en de mensen.

Al onze bedrijfstakken, die gedragen worden door een gemeenschap van ondernemers, opereren in een onderlinge balans en samenhang. Zonnehoeve is er niet alleen voor zichzelf, maar wil met haar ervaringen en ontwikkelingen midden in de maatschappij staan en een bijdrage leveren aan huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen.